Anna Różańska

Anna har over 8 års internasjonal erfaring innen IT og har jobbet på prosjekter for Fortune 500-selskaper. Siden 2020 har Anna fokusert karrieren sin på cybersikkerhet med hovedvekt på penetrasjonstesting og etisk hacking. Hun har flere bransjesertifiseringer innen dette feltet, inkludert GWAPT, CEH og Pentest+.

Hun har også en Master of Business Administration med spesialisering i cybersikkerhet, en ingeniørgrad i datavitenskap og, ganske overraskende – en Bachelor of Science i sykepleie.