Amelia Svensson

Amelia Svensson har siden 2022 jobbet som analytiker i Nasjonalt ID-Senter. Som en del av sitt arbeid inngår hun i etterretningssamarbeidet mellom Kripos og Nasjonalt ID-senter som ser på trender og moduser innenfor kriminalitetsområdet ID-misbruk.Før dette har Amelia jobbet i forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI) ved universitetet i Oslo.

I forskningsprosjektet analyserte hun trender og karakteristikk ved eID-misbruk og er en av tre forfattere til rapporten «Misbruk av eID». Amelia er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte 2022 sin mastergrad i rettssosiologi.