Brunost, beredskap og detektivarbeid!

Seniorrådgiver i NorSIS, Knut Ivar Rønning åpnet seminaret om løsepengeangrep og sosial manipulasjon.

Dyktige foredragsholdere ga nye perspektiver på løsepengeangrep og sosial manipulasjon under seminaret til NTNU og NorSIS. Det ble også interessante panelsamtaler og ikke minst gode spørsmål fra deltakerne.

Viktig med kunnskapsdeling

Østre Toten kommune har vært prisverdig åpne om dataangrepet som rammet dem i januar 2021. Det har gitt oss andre svært viktig kunnskap. Torsdag 24. november sørget dyktige foredragsholdere for enda flere perspektiver under seminaret til NTNU og NorSIS om løsepengeangrep og sosial manipulasjon.

Lars Wilberg som er partner i revisjons- og rådgivningsselskaper KPMG redegjorde for rapporten de utarbeidet for kommunen etter angrepet. Han ga innblikk i funn og delte råd om hvordan informasjonssikkerhet bør innlemmes i en organisasjon. Han snakket blant annet om viktigheten av god bestillerkompetanse i en bedrift.

Grethe Østby er forsker ved NTNU. Hun minnet om viktigheten av beredskapsplaner og øvelser. NTNU har på oppdrag for Østre Toten kommune gjennomført en evaluering og undersøkelse av selve hendelseshåndteringen av det digitale angrepet. Østby la frem hvordan hendelseshåndteringen etter angrepet var.

Kommunedirektør i Østre Toten kommune, Ole Magnus Stensrud og Grethe Østby ved NTNU
Kommunedirektør i Østre Toten kommune, Ole Magnus Stensrud og Grethe Østby ved NTNU deltok begge på seminaret om løsepengeangrep.Til tross for alvorlig tema var stemningen god.

Redaktør og daglig leder i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie ga innblikk i gravearbeidet journalistene utførte på det mørke nettet etter dataangrepet. Oppland Arbeiderblad er nominert til SKUP-prisen for dette arbeidet. 

Jeg tror at dataangrepet på Østre Toten var en vekker, først og fremst for kommunesektoren, men også for en del av de som har naturlige kontaktflater mot offentlig sektor og mot en kommune. For oss var det et sjokk å oppdage hvor sårbare vi var som innbyggere i en kommune.   

Erik Sønstelie, redaktør Oppland Arbeiderblad

Gaute Wangen viste hvordan produksjonen av brunost henger sammen med cybersikkerhet. Wangen er ekspert i risikostyring av informasjonssikkerhet og er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Han fortalte om sikkerhet og risiko i verdikjeden på en spennende og original måte.

Gaute Bjørklund Wangen
Gaute Bjørklund Wangen holdt et spennende foredrag om brunostcyber!