Barn på nett: Oppfordrer flere foreldre enda mer åpenhet og dialog


Foreldre må være mer opptatt av å ha dialog med barna sine om bruk av nett enn å finne nye og kreative måter å overvåke bruken eller sette strenge regler for den, mener NorSIS.

– Vi ser ofte eksempler på at foreldre har strenge regler for barns nettbruk, eller at de følger nøye med på hva barna gjør på nett. Det er viktig å påpeke at i tillegg til å sørge for at barna er trygge på nett, har også foreldre et ansvar for å ivareta barns rett på privatliv, sier seniorrådgiver i NorSIS, Karoline Tømte.

Deler passord, har falske brukere og godtar venneforespørsler fra fremmede

Ifølge Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2020» kan noe av barns digitale atferd skape utfordringer for dem:

  • Til sammen tre av ti 13–18-åringer har enten hatt eller har en anonym eller falsk bruker i sosiale medier.
  • Syv av ti 9–18-åringer som bruker Snapchat, TikTok, Instagram eller Facebook, sier de har godtatt en venneforespørsel i sosiale medier fra noen de ikke kjente fra før.
  • 24 prosent av 9–18-åringene som bruker sosiale medier, har delt passordet sitt med noen av vennene sine.

Lag regler tilpasset barnets alder og personlighet

NorSIS oppfordrer enda flere foreldre til å behandle hvert og ett barn individuelt i forhold til den digitale verden.

– De fleste av oss tar disse hensynene til at også barn har forskjellige personligheter og får forskjellige oppfordringer av foreldrene i den fysiske verden. Det er et klart inntrykk at når mange lager regler for den digitale verden, blir det ett sett regler, uavhengig av både hvordan barnet er og hvor gammelt det er, sier Tømte.

– Ta tilrettelagt nettvettkurs sammen med barna

NorSIS har utviklet et eget kurs- tilpasset både foreldre og barn – både med tanke på å øke kunnskapsnivået, men også å åpne for mer bruk av dialog.

– Dette er et utmerket samlingspunkt hvor de voksne kan sette seg ned med barna, prate om deres nettbruk, gå gjennom noen av utfordringene og virkelig få forklart hvorfor noe er ok å gjøre på nett og andre ting kan skape store problemer, sier seniorrådgiver i NorSIS, Karoline Tømte.