SMB Norges Sikkerhetskonferanse

29.09.2022

5. oktober skal konferansen holdes på Stortinget og 6. oktober er det på Bristol hotell. I konferanseprisen ligger det et spennende besøk på Stortinget der vi møter politikere som er opptatt av små og mellomstore bedrifter og cybersikkerhet. I tillegg blir det en hel dag på Bristol Hotell der vi har spennende foredragsholdere der læring og løsning på sikkerhetsproblematikk er på dagsorden.