Sikkerhetsverktøy basert på AI – er loven til hinder for fremtidens sikkerhetsverktøy?

28.09.2022

Å sikre digitale tjenester er et godt formål, og bruk av kunstig intelligens for å nå formålet kan være den mest effektive måten. Men er dette mulig innenfor lovens rammer? Hvordan kan vi legge til rette for at et system basert på kunstig intelligens kan forutse sikkerhetstruslene som vi ikke kan forutse selv, samtidig som vi respekterer grunnleggende personvernprinsipper som dataminimering? Er det mulig å basere seg på det samme lovlige grunnlaget for behandling av personopplysninger under opplæringsprosessen som det er ved bruk av modellen i produksjon? Og hvilke er egentlig de største fordelene ved å bruke kunstig intelligens som et sikkerhetsverktøy, og oppveier de de potensielle ulempene? Er loven for restriktiv og tungvint når formålene samlet sett er gunstige for samfunnet?

Disse spørsmålene og mer vil vi høre om i en paneldiskusjon 13. oktober. Vi skal få høre Erlend Andreas Gjære fra Secure Practice, Kari Laumann fra Datatilsynet, Christine Dalebø Gjerdvik fra PwC og IT Utvikling og data i NAV diskutere det aktuelle og spennende temaet kunstig intelligens som sikkerhetsverktøy.

Arrangementet vil være åpent for alle, men det er begrensede plasser.