Sikkerhetstesting for kommuner og fylkeskommuner

06.10.2022

Kommunene blir som andre virksomheter utsatt for digitale angrep, og de senere årene har vi sett flere eksempler på kompromitterte systemer i kommunesektoren. Det er utfordrende for en kommunene å være trygg på at de fagsystemene de har er sikret på en tilfredsstillende måte. Sikkerhetstesting er et relevant og viktig tiltak som kommunene bør gjennomføre, og det er her dette kurset kommer inn i bildet. Kurset tar for seg hvordan sikkerhetstesting kan gjennomføres på en strukturert måte, og kursdeltakerne vil bli utfordret til å bryte seg inn i flere sårbare systemer.