Sikkerhetsmåneden 2023

13.06.2023

NorSIS koordinerer sikkerhetsmåneden i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. I år er det 13. gang vi markerer sikkerhetsmåneden i oktober i Norge.

Sikkerhetsmåneden er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISAs årlige europeiske sikkerhetsmåned. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. Dette gjøres på ulike måter med blant annet foredrag, seminarer, arrangementer og kampanjer.