Computerworld inviterer til Sikkerhetsdagen

13.10.2022

Vi er under et tilnærmet konstant angrep på nettet. Automatiserte trusler som raskt utnytter smutthull og systemer som ikke er oppdaterte er en reell trussel. Etter kaos-året 2020 er det få tegn som tilsier at presset mot sikkerhet blir mindre.

Politisk og økonomisk vinning er kanskje hovedmålet, men industrispionasje og disrupsjon er også på agendaen for 2022. For å møte truslene på hjemmebane er det ekstremt viktig at man er oppdatert og ikke minst forberedt på det som måtte komme.

Under Sikkerhetsdagen vil vi se på problemene og utfordringene, men også sette fokus på løsningene, og presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Kom på Sikkerhetsdagen 2022 for å stille forberedt i en verden som er under konstant utvikling og angrep.