Sammen for en trygg digital hverdag

08.09.2022

Spennende foredrag fra blant annet PST (Sør-Vest politidistrikt), Datatilsynet og også et tidsaktuelt foredrag om etiske dilemma ved økt digitalisering.
Fagdagen er åpen for fylkes- og kommuneansatte i Digi Rogaland som ønsker å høre mer innen fagområdet.