NorSIS-Konferansen 2021


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 23.11 2021 - 24.11 2021
Sted: Hotell Bristol i Oslo
Pris: Fra kr 3.000,-
Meld på

Når ansatte tok med seg bedriftens verdier ut av det tradisjonelle kontoret, ble med ett vår trygge digitale hverdag mer utsatt for angrep.

  • Hvordan har det siste året med pandemi og utstrakt bruk av hjemmekontor påvirket nordmenns digitale sikkerhetskultur?
  • Hvilke enkle, men viktige, tiltak kan iverksettes for å være mer forberedt på det økende digitale trusselnivået vi står overfor?
  • Hva kan vi gjøre med netthetsen som rammer bedrifter og ansatte, og hvor langt kan egentlig ansatte gå i å uttrykke sine egne private meninger i sosiale medier?

På NorSIS-konferansen 2021 vil du få høre fra virksomheter som har opplevd store digitale utfordringer, og hvordan de har løst disse. Netthets er også en svært aktuell utfordring, også for virksomheter. Hva skal virksomheter gjøre når deres ansatte blir utsatt for netthets.

NorSIS legger også, for femte år på rad, frem undersøkelsen «Nordmenn og digital sikkerhetskultur.»

Program og mer informasjon finner du på påmeldingssiden.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.