IDentitet 2022 – 24.-25. mai


Påmelding

Arrangør: NorSIS, Skatteetaten og prosjektet "Samfunnssikkerhet og digitale identiteter" ved UiO
Dato: 24.05 2022 - 25.05 2022
Sted: Oslo, Hotel Bristol
Pris: fra 2 250,- eks mva
Meld på

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har igjen gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 24. og 25. mai løfter vi temaet «Digital Identitet» på konferansen IDentitet 2022 som arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. I år er vi ekstra begeistret for at vi har fått med oss forskningsprosjektet «Samfunnssikkerhet og digitale identiteter» (Det Juridiske Fakultet, UiO) som medarrangør i tillegg til vår gode samarbeidspartner Skatteetaten.

Klart for påmelding – se komplett program og meld deg på via vår arrangør Proviso.

Etablering og bruk av falske og fiktive e-identiteter, identitetstyveri og misbruk av andres identitet sees stadig oftere som et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Misbruk av identitet gjør at kriminelle kan skjule sin opprinnelige identitet og ved tilgang på andres digitale identiteter er mulighetsrommet for misbruk enormt.  Konferansen vil rette søkelyset på hvordan digital identitet bør og kan forvaltes i dagens kriminalitetsbilde. Vi drøfter aktuelle temaer knyttet til bl.a helhetlig ID-forvaltning og utstedelse av nasjonale ID-kort og ny offentlig strategi for eID, revisjon av eIDAS-forordningen og Olga-svindel.

Foruten at vi får en status på ID-forvaltningen i Norge, hvor omfattende problemet med ID-tyveri er og hvilke konsekvenser får det for de som rammes, vil vi sette søkelyset på digitalt utenforskap og retten til å inneha sin egen eID. Vi løfter problemer som rammer grupper i samfunnet som ikke får tilgang til en eID.  Vi ser også på hva som blir gjort i andre land med tanke på eID. Estland har kommet langt i eID arbeidet og vi får besøk av forskere fra Universitet i Tartu, Estland for å høre deres erfaringer.

Prisen for deltagelse begge dager inkludert middag er kr 5.500,-, og det er mulighet for å melde seg på enkeltdager.

Velkommen til to dager med spennende og viktig kunnskap om IDentitet!

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.