E-læringskurs i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

04.10.2022

NSM tilbyr gratis kurs under Sikkerhetsmåneden. Kurset bidrar til å bygge både kompetanse og bedre sikkerhetsnivå i norske virksomheter. Det er relevant for private som offentlige aktører. Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet gir råd for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.
Dette tilbudet gjelder hele oktober, fra 1. – 31 oktober.