Cybersikkerhet i et geopolitisk sikkerhetsbilde

03.10.2022

Skatteetaten og Universitetet i Agder inviterer til fagdag innen datasikkerhet/cyber security og i år er tema for konferansen «Cybersikkerhet i et geopolitisk sikkerhetsbilde». Dette er 4. året konferansen avholdes og vi er stolt over å kunne presentere et rikt og fyldig program. Programmet finner du ved å trykke deg inn på «program-tasten» som ligger til høyre i bildet.

IKT sikkerhet i et nytt geopolitisk sikkerhetsbilde i Europa – hvordan få de ulike aktørene til å spille sammen om cybersikkerhet.

Etter Russlands angrep på Ukraina 24. februar i år og økt interesse for nordområdene med stormaktsrivalisering er sikkerhetssituasjonen i Europa endret for flere tiår.

Hybrid krigføring er kommet for å bli og det påvirker sikkerhetsarbeidet ift digitalisering og gir utfordringer for grunnleggende demokratiske verdier.