Modulen «Dette er ikke en øvelse» i opplæringspakka

Hva må gjøres om du en dag opplever å bli hacket på arbeidsplassen din? Vet du hva du skal se etter, hvem som skal varsles og hvordan du kan stanse angrepet? Vet du om hvilken beredskapsplan som finnes i bedriften din og hvilke tiltak som må iverksettes?

I denne modulen vil du lære mer om hvordan du kan oppdage, varsle, stanse og reparere etter et sikkerhetsbrudd.