WPA3 vil gjøre Wi-Fi sikrere


Wi-Fi Alliance har kunngjort at avløseren for WPA2 vil komme i løpet av 2018.

WPA står for Wi-Fi Protected Access, og er protokollen som brukes for å sørge for at signalene i et trådløst nettverk er sikre mot avlytning og andre angrep. Siden 2004 har WPA2 vært den nyeste varianten av denne protokollen, men det har lenge vært kjent at uvedkommende kan tilegne seg tilgang til nettverket ved å bruke datakraft for å gjette mange forskjellige passordkombinasjoner (såkalt brute force-angrep), og i høst ble det også kjent en sårbarhet i protokollen som åpnet for tyvlytting og modifisering av trafikk mellom aksesspunkt og klienter.

Nå har imidlertid Wi-Fi Alliance kunngjort at WPA3 vil komme i løpet av 2018. Nøyaktig når er ikke kjent enda, men det forventes at mer informasjon og detaljer vil bli gjort kjent etterhvert.

Ny funksjonalitet og bedre sikkerhet

Wi-Fi Alliance har uttalt at WPA3 vil få fire nye grunnfunksjonaliteter:

  • Beskyttelse mot brute force-angrep ved å blokkere tilkoblingen etter for mange mislykkede forsøk.
  • Mulighet til å konfigurere innstillingene for trådløst nett til andre trådløse enheter som ikke har egen skjerm, hvor konfigurering ellers er vanskelig.
  • Individuell kryptering mellom aksesspunktet og hver trådløse enhet. Dette gjør at man ikke automatisk kan avlytte andre enheter selv om man får tak i én krypteringsnøkkel.
  • Sterkere kryptering. WPA3 får en 192-bits sikkerhetssuite, som blir sidestilt med amerikanske Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite.

Hvordan ta i bruk WPA3?

Det er lite sannsynlig at rutere som er på markedet i dag er kompatible med WPA3. Derfor kan det bli nødvendig å gå til innkjøp av ny ruter når WPA3 blir tilgjengelig, dersom man har behov for å ta det i bruk umiddelbart. Eventuelt vil bredbåndsleverandør kunne skaffe ny ruter for deg.

Kilder

Wi-Fi Alliance® introduces security enhancements
Digi.no – WiFi-nettverk skal bli sikrere med WPA3
Bleepingcomputer – WPA3 WiFi Standard Announced After Researchers KRACKed WPA2 Three Months Ago