WordPress oppdatering


Sikkerhetsoppdatering tetter 0-dagssvakhet i WordPress
Det finske sikkerhetsselskapet Klikki Oy har funnet en sårbarhet i WordPress som kan utnyttes av angripere til å få administrastorrettigheter i systemet. WordPress har utgitt en oppdatering som tetter sikkerhetshullet.

NorSIS anbefaler:

Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.