WordPress med kritisk oppdatering


Versjon 4.0.1

Alvorlig sårbarhet avdekket i WordPress CMS. Sårbarheten gjør det mulig for en angriper å eksekvere kode på webserveren uten autentisering. Wordpress anbefaler alle å oppdatere omgående.

Sårbare versjoner:

WordPress 3.9.2 og tidligere versjoner

Sikkerhetsoppdatering er tilgjengelig fra WordPress Dashboard → Updates eller nettsiden til WordPress.

NorSIS anbefaler:

Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:

WordPress

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.