VMware


VMware har kommet med to oppdateringer til ESX/ ESXi.

Komponent-basert logging og avanserte konfigurasjoner på “hostd” loggnivå er blandt endringene.
For å unngå vanskeligheter med å få tilgang til egnede logger under et problem, introduserer denne utgivelsen komponent-basert logging ved å dele loggere inn i ulike grupper og prefixer dem. Dessuten tillater ny avansert konfigurasjon deg muligheten til å endre hostd  logg nivå uten å starte vmWare på nytt.

Hostd er en app som kjører i tjenesten Console som er ansvarlig for å administrere de fleste av operasjonene på ESX-maskin. Den vet om alle VM’er som er registrert på den verten, LUN’er / vmfs volumer synlige av verten, hva VMs gjør, osv. De fleste alle kommandoer eller operasjoner kommer  fra VC via denne. dvs. slår på en VM, vmotion’ing, skape nye VM’s osv.

NorSIS anbefaler

Oppdater til siste versjon så snart du har anledning.

Les mer

www.vmware.com

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.