Vipps kan bli utfordret av Facebook


Denne uka har vi i media sett en rekke artikler som omhandler vennebetaling på Facebook. Dette er en tjeneste som i dag gir Facebookbrukere i USA og Storbritannia muligheten til å overføre poenger seg i mellom.

Helt siden 2015 har amerikanske brukere av Facebook hatt muligheten til å sende og motta penger over Facebook messenger-appen. Britene har også i løpet av den siste tiden fått muligheten til å benytte den samme tjenesten. I Norge ligger det ikke til rette enda for dette, men det er en mulighet for at også vi får denne muligheten etter hvert.

Til E24 uttaler Direktør for næringspolitikk i IKT Norge Liv Freihow at messenger kan snu opp ned på nordmenns vennebetalingsvaner på kort tid, og at Vipps bør forvente hardere konkurranse fremover.

Tjenesten som i dag altså ligger tilgjengelig i USA og Storbritania er en gretistjeneste somskal være en integrert del av messenger-apppen. For å kunne tilby en slik tjeneste har Facebook inngått en avtale med PayPal.

Vipps er i dag Norges mest populære betalings-app. Vipps har i dag over 2,6 millioner brukere og dermed blitt en del av mange nordmenns vaner for å gjennomføre betalinger eller overføringer. Vipps ble i 2017 etablert som et eget selskap, og med 107 banker som støtter opp om selskapet står det sterkt. De siste bankene som ble vipps-partnere var Handelsbanken og Sbanken tidl. Skandiabanken

Elisabeth Haug. nestsjef i Vipps sier at de tar alle konkurrenter på alvor

Spørsmålene knyttet til sikkerhet ved bruk av en slik betalingstjeneste kan for folk bli mange. Seniorrådgiver i NorSIS Vidar Sandland fremhever at forbrukerne ikke trenger å bekymre seg for forbrukerens sikkerhet i en slik løsning. Han tror løsningene vil ivareta brukerens sikkerhet. Så lenge det er snakk om store aktører som knyttes til en slik tjeneste vil nok sikkerheten bli ivaretatt på en god måte. Sandland er i liten grad redd for noen av de nye betalingstjenestene som kommer på markedet, og poengterer at dersom sikkerheten i løsningen er dårlig, må de som står bak tjenesten ta eventuelle tap forbrukeren måtte ha.

 

Kilder:

E24: – Kan snu opp ned på nordmenns vennebetalingsvaner