Vinneren av Fidusprisen 2015 kåret


Fidusprisen 2015 går til Skatteetaten

Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten hos privatpersoner og i næringslivet om behovet for informasjonssikkerhet. Kandidatene til prisen er fremkommet gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere.

 

I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere virksomheter og bransjer ut fra tillit til hvordan de behandler forbrukernes personopplysninger. I år var det totalt 4 nominerte virksomheter utpekt av folkejuryen. Årets finalister var Skatteetaten, Skandiabanken, Norges Teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU) og Berg-Hansen Reisebureau AS. Fagjuryen har intervjuet og evaluert alle kandidatene og har utpekt Skatteetaten til årets vinner av Fidusprisen 2015.

 

Fidusprisen 2015 går til Skatteetaten

Fidusprisen 2015 ble delt ut av statssekretær Gjermund Hagesæter fra Justis – og beredskapsdepartementet under åpning av nasjonal sikkerhetsmåned den 1. Oktober.
Årets vinner ble Skatteetaten fordi de har vist stor vilje til å jobbe systematisk og utadrettet med informasjonssikkerhet gjennom flere år. Innbyggerne har vist å sette pris på dette og har tillit til at vinneren ivaretar personopplysninger på en god måte.

fidusprisen2015

Statssekretær Gjermund Hagesæter fra Justis – og beredskapsdepartementet overrakte Fidusprisen 2015 til årets vinner – Skatteetaten representert ved Sikkerhetsdirektør Svein Mobakken. (Foto: Arne Røed Simonsen)

 

Direktør i NorSIS Roger Johnsen fremhever følgende – Vi håper at Skatteetatens arbeid kan være med på å skape økt motivasjon og forståelse for hvorfor informasjonssikkerhet er viktig – jeg ser dette som et viktig bidrag for å skape trygghet i befolkningen om at digitale tjenester innebærer trygg forvaltning av sensitiv informasjon”.

 

Hvorfor er Fidusprisen prisen viktig?

Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og mengden sensitiv informasjon øker. Samtidig har datakriminaliteten blitt mer avanserte, målrettede og skjer hyppigere. Å sikre informasjon en svært viktig oppgave med betydning for forbruker, virksomhetens omdømme og som bidrag til et trygt digitalt samfunn.

 

Om Fidusprisen og jury

Prisen ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra NorSIS, Datatilsynet og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene.

 

Kontaktperson for Fidusprisen ved Norsk Senter for Informasjonssikring:

Peggy Sandbekken Heie. Mobil: 997 86 904. Epost: peggy@norsis.no

Les mer om Fidusprisen og tidligere vinnere her.

Om YouGov her.