– Vil ha flere kvinner!


Accenture går inn som sponsor av Security Divas.

Accenture har inngått toårig samarbeidsavtale med Norsk Senter for Informasjonssikring ( NorSIS ) hvor målet er å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet. – Innen to år skal minst 4 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet i Accenture være kvinner, sier Celia Austin, senior manager – security,  i Accenture.

Avtalen innebærer at Accenture går inn som sponsor av Security Divas, NorSIS-nettverket for kvinner som jobber med informasjonssikkerhet, og Security Divas konferansene i 2017 og 2018, samt frokostseminarer. I tillegg samarbeider Accenture og NorSIS om felles arrangement på konferansen 1st European Celebration of Women of Computing i Brussel senere i april i år.

– Vi må få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet, og vi må få de som begynner i yrket til å bli værende og tørre å ta lederroller. I dag er vi i underkant av 30 prosent kvinner som jobber med dette i Accenture Norge, sier Austin. På verdensbasis er det anslått at bare 1 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet er en kvinne.

– Med tanke på hvor omfattende digitaliseringen av samfunnet er, er det svært viktig at kvinneandelen øker. Samfunnet formes og sikres i nye rammer, og det må vi kvinner være med på, sier Peggy S. Heie,  prosjektleder for Security Divas i NorSIS.

Informasjonssikkerhet er et av tre hovedsatsningsområder for Accenture globalt, og selskapet har også en klar målsetning om å øke andelen kvinner. Samarbeidsavtalen med NorSIS er dermed forankret i Accentures globale strategi, og fra før har også Accenture Norge et eget nettverk for kvinner som jobber med informasjonssikkerhet.

– Security Divas er en godt etablert merkevare. De er en perfekt partner for oss i Accenture, og vi tror at vi sammen med NorSIS kan bidra til å synliggjøre hvilke fantastiske muligheter som finnes for kvinner i informasjonssikkerhet.

 

Les mer om Security Divas og konferansen “1st European Celebration of Women of Computing”  her.

Les mer om Accenture her.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.