Vi har startet arbeidet med høstens opplæring i IKT-sikkerhet for din virksomhet


Som første steg i planleggingen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 var NorSIS i forrige uke på besøk hos ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), EUs Cybersikkerhetsbyrå.

Vi hadde et lærerikt og nyttig møte med både EU-kommisjonen, representanter fra en rekke EU-medlemsland og ENISA.

Hva er nasjonal sikkerhetsmåned?

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å økte kunnskapen om informasjonssikkerhet i samfunnet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad om en tryggere digital hverdag. NorSIS har arrangert Nasjonal sikkerhetsmåned hver oktober siden 2011. Dette gjøres i samarbeid med en rekke samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor. I tillegg er ENISA premissgiver på det europeiske nivået.

Agendaen for møtet hos ENISA var læring fra fjorårets kampanjer, planer for årets kampanjer, ENISAs strategi for og muligheter i, sosiale media samt tema for årets kampanje. NorSIS bidro med innlegg om innholdet i den nasjonale kampanjen og hvordan vi evaluerer

kampanjen vår. Noe av det ENISA er opptatt av, er å bidra til bedre og mer helhetlig evaluering av de ulike tiltakene i de mange europeiske kampanjene.

Årets overordnede tema er ny teknologi og nettvett

NorSIS ønsker i år som i fjor å fremme to temaer i kampanjen. I sikkerhetsmåneden 2019 vil dette være «Emerging technologies» (ny teknologi) og «Digital hygiene» (nettvett).

I løpet av de neste ukene arrangerer vi et møte med samarbeidspartnere hvor vi skal diskutere disse to temaene nærmere. Og særlig hvordan vi best skal fremme disse i den norske kampanjen. Så snart inngangen til og avgrensingen av temaene er avklart, starter vi den detaljerte planleggingen og produksjon av innhold av årets kampanje.