Vi forbedrer opplæringstiltakene under Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018


Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober er en nasjonal kampanjen for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. I år forbedrer vi opplæringspakken.

Et nasjonal løft for en trygg digital hverdag

NorSIS har koordinert Nasjonal Sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og mange andre aktører som setter fokus på informasjonssikkerhet i oktober. Hensikten med kampanjen er å bidra til en tryggere digital hverdag – for alle.

Les mer: https://sikkert.no/oppsummering-sikkerhetsmaneden-2017/

Ny og forbedret opplæringspakke

NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter. Opplæringspakken inneholder e-læring samt digitalt kampanje-materiell som ppt-presentasjon, plakater, filmer og brosjyrer. I år har vi inngått samarbeid med XtraMile som leverandør av e-læring, og med XtraMile på laget kan vi i år tilby følgende:

  • 8 moduler e-læring utarbeidet av NorSIS
  • Gjennomførings-statistikk for alle virksomheter
  • Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november). Med tilgang til egen kursportal kan virksomheter selv gjøre tilpassinger. Dersom virksomheter kjøper opplæringspakken, Bronse-, Sølv- eller Gullpakken kan virksomheten legge til egen logo og design. Kjøpere av Gullpakken kan også få tilpasset kursinnholdet sitt.
  • Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar m.m.

Mer informasjon om bestilling og innholdet i årets opplæringspakke kommer i april. Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte.

Årets tema

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 vil fokusere på skadelig e-post og svindel på nett.

I samarbeid med blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil vi sette fokus på tekniske tiltak som virksomheter kan benytte for å beskytte seg mot skadelige e-post. Les mer om hvorfor dette er viktig: https://www.nsm.stat.no/blogg/epost/

Årets opplæringstiltak for ansatte vil også ha fokus på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post, minske tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post.

I tillegg vil vi i samarbeid med Europol og ENISA rette oppmerksomheten til folk flest mot svindel på nett.

Samarbeid

Vi ønsker å samle tidligere og nye samarbeidspartnere til et møte i april, hvor vi informerer om årets planer og hvor vi ønsker gode innspill på gjennomføringen av årets kampanje. Cyber sikkerhet er et felles ansvar og i oktober har vi en god anledning til å vise nettopp det.

Om din virksomhet ønsker å ta del i kampanjen, ta kontakt med oss på post@norsis.no.

Les mer: https://sikkert.no/samarbeid/