Vellykket konferanse om kritisk infrastruktur


NorSIS gjennomførte 29. mai Kritisk IS konferansen på Gardermoen. En konferanse for eiere og tilbydere av kritisk infrastruktur.

Nær 100 deltagere fikk høre mange relevante foredrag med aktuelle problemstillinger.

Denne arenaen har NorSIS tatt initiativ til med bakgrunn i den nye nasjonale strategien for informasjonssikkerhet, der det står følgende i kapittel 4.6: Alle eiere og leverandører av komponenter til kritisk IKT-infrastruktur i offentlig og privat sektor bør inviteres til felles arenaer for informasjonsdeling.

Informasjonsdeling er en viktig faktor for å stå i mot truslene rettet mot IKT infrastrukturen i Norge, truslene øker, avhengigheten til IKT systemene øker og vi ser en økning i antall styrings- og kontrollsystemer som kobles til Internett.

Konferansen ble åpnet av justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Fra noen av foredragene har vi tatt ut følgende sitater:

Grete Faremo, Justis og beredskapsminister: «Løfte IKT-sikkerhet opp på ledernivå, det er en utfordring, men en selvfølge.»

Carsten Rapp, avdelingsdirektør NSM: «Aldri sterkere enn det svakeste ledd. Investering i sikkerhet blir billig forsikring.»

Tore Larsen Orderløkken, Administrerende direktør NorSIS: «Har man redusert risikoen til akseptabelt nivå? Det har ikke alle! Fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder beredskap.»

Patrick Miller: «Luck is not a strategy» -når det gjelder cyberangrep. «Hackers are faster than books!» «The way forward: Skilled happy people, the right tools and constant change.»

Frank Skapalen, seniorrådgiver NVE: ”Funksjonaliteten skal ivaretas i anleggene!» Grunnleggende krav. Skal være mulig og overvåke og styre uten iKT.”

Rune Dyrlie, Sikkerehtsdirektør Telenor: «Nødt til å fortelle at målrettede angrep skjer.» Kompetansemangel på dyktige hoder. ” «Obligation to share»…..

Jan Henrik Straumsheim, security consultant Mnemonic: «Angrep skjer hele tiden. Vi roper ikke bare ulv, ulv; det er høyst reelt.»

Christophe Birkeland, CTO Norman: «To situasjoner for virksomhetene. De som er angrepet og de som ikke har oppdaget det.»


Konferansen vil bli gjentatt neste år. Følg med på NorSIS.no for oppdatert informasjon.

Les mer om Kritisk IS her