Velkommen til Security Divas frokostseminar


NorSIS og Accenture er glade for å ønske velkommen til Security Divas frokostseminar i Oslo 3. mai. Vi serverer frokost og kan by på to spennende foredrag for faglig påfyll med sikkerhet i fokus. I tillegg vil du få muligheten til å være med på å utforske hva Security Divas kan utvikle seg til i fremtiden.

Security Divas er et nettverk for kvinner med interesse for informasjonssikkerhet og IKT. Vi er også på LinkedIN.

Påmelding

Frist for påmelding er 27. april. Les mer om de praktiske detaljene rundt arrangementet og finn lenke for påmelding her:

https://norsis.no/arrangement/security-divas-frokostseminar/

Program

Frokosten serveres fra dørene åpner kl 07:45, og fra kl 0800 får vi to spennende foredrag.

Charlotte Drougge

Charlotte har vært i finansbransjen i 26 år og startet sin karriere på Oslo Børs. Hun jobbet mange år både hos DNB og Gjensidige hvor hovedfokuset var på næringslivskundene, men gikk over til software- og konsulentbransjen i 1999. Charlotte har i mange år fokusert på Business Intelligence og Finance & Risk i SAS Institute, men har etter hennes overgang til konsulentbransjen hatt et bredere fokus på å levere helhetlige løsninger til finansinstitusjoner, fra strategi til forvaltning av IT-løsninger. I dag er hun direktør for Financial Services i Accenture Norge. På familiesiden har Charlotte 3 barn og bor på Vettre i Asker.

I foredraget sitt “Security as an Enabler; with experiences from financial services”, skal hun ta for seg hvordan sikkerhet kan sees på som en “enabler”, en muliggjører, innen finansbransjen. Dette er en bransje som opplever stor omvelting og endring, og hvor sikkerhet både tradisjonelt har vært og framover vil være en essensiell komponent for å sikre pålitelighet og tillit, og dermed sukksess. I foredraget vil hun trekke fram konkrete eksempler både nasjonalt og internasjonalt.

Mailen T. Greve

Mailen Greve innehar en MSc innen Information Management fra London School of Economics, og hun har mer enn ti års erfaring fra skjæringspunktet mellom IT og forretning. Hun har med stor suksess ledet prosjekter for forbedring av forretningskritiske IT-løsninger såvel som utvikling av ICT strategier. I tillegg har hun personlig erfaring med sikkerhetsarbeid, og er opptatt av å tenke helhetlig rundt sikkerhet. 

I foredraget sitt “Sikkerhet og Sårbarhet i IT Prosjekter” vil hun lede en interaktiv sesjon med fokus på hvordan man kan bidra til at sikkerhet blir tatt på alvor i en prosjektsammenheng såvel som i en bedrift som helhet. Hvordan kan man fronte et sikkerhets-“mindset”, og en sikkerhetskultur, også hos de som ikke selv innehar sikkerhetsroller?

Security Divas og fremtiden

Frokostseminaret avsluttes med en workshop der du få muligheten til å være med på å utforske hva Security Divas kan utvikle seg til i fremtiden. Vil vi at Security Divas skal være mer en enn konferanse? Hva da? Vi gjennomfører et Security Divas frokostseminar for første gang i historien. Er det noe du ønsker mer av ? Hvilke behov er det et Security Divas nettverk kan dekke som ikke de andre IT-nettverkene for kvinner dekker i dag?

Vi sees!