Velkommen til IDentitet 2017 – Sikker samhandling


Justisminister Amundsen åpner IDentitet 2017. Konferansen arrangeres fra 15. til 16. Februar i Oslo.

Med Politidirektoratet ved IDeAlt-programmet og Skatteetaten som premissgivere, har NorSIS nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning.

Vi innleder IDentitet 2017 med Justisminister Per-Willy Amundsen før Statssekretær Paul Chaffey fra KMD gir oss et innblikk i hvordan helhetlig ID-forvaltning og personvern kan støtte opp om Stortingsmelding nr. 27 (2015–2016) – Digital agenda for Norge.

Skattedirektoratets Marit Bjørndalen vil fokusere på prosessene og utfordringene ved etableringen av en person i Norge som person, foretak og som myndighet. Med disse tre innledende foredrag håper vi å ha lagt grunnlaget for en debatt med Statssekretær Paul Chaffey, KMD, politisk rådgiver Mari Seilskjær, NOAS, Skattedirektør Hans Christian Holte og Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge,

Del to av konferansen vil gi en status på hvor vi er i dag, februar 2017, innenfor pågående prosjekter og arbeid på ID-området. Her vil vi få status av Direktør Frode Forfang, UDI, Programleder Folkeregisterprogrammet, Marianne Henriksen, Annar Bohlin-Hansen fra Politidirektoratet og til slutt vil Riksadvokat Tor-Aksel Busch avslutte dagen.

Del tre og dag to vil omhandle” Min identitet”. Fokuset her vil ligge på den enkelte borgers identitet; fra innrullering til nåtidens og fremtidens utfordringer gjennom de digitale verdikjedene vi alle er en del av. Her vil viktige samfunnsaktører og private virksomheter fortelle om hverdagen hvor vi benytter banktjenester, sosiale støttetjenester, markedsplasser og varehandel. De vil fremme de utfordringer vi står ovenfor innenfor Identitetsforvaltning og svindel knyttet opp mot min og din identitet.

Vi satser på å skape en enda bedre Identitetskonferanse enn tidligere. 15. til 16. Februar arrangerer vi IDentitet 2017 – Sikker samhandling på Thon hotell Vika atrium, Oslo.

Frist for påmelding er 9.februar.

 

Link for påmelding

 

Agenda

 

Konferansemiddagen onsdag 15.2 er inkludert i konferanseavgiften

Hele konferansen, kr. 5.600,- eks. mva. inkl overnatting 15-16.2

Dagtid 15.2 kr 2.900,- eks. mva.

Dagtid 16.2 kr 2.500,- eks. mva.

Dagtid begge dager kr. 4.900,- eks mva.

 

Dersom det er spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448