Veileder for programutvikling med innebygd personvern


Datatilsynet har utviklet en veiledning for programutvikling med innebygd personvern og nå utlyser de også en konkurranse – «Innebygd personvern i praksis 2018». Datatilsynet ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern.

Datatilsynet har utarbeidet en veileder for programutvikling med innebygd personvern. Denne veilederen skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene. Den er utarbeidet i samarbeid med sikkerhetseksperter og programutviklere i privat og offentlig sektor. Veilederen har også vært på høring i flere virksomheter og organisasjoner.

Veilederen finner du her.

I forlengelsen av utviklingen av denne veilederen utlyser Datatilsynet er konkurranse – «Innebygd personvern i praksis 2018».

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av prinsippene for innebygd personvern. Datatilsynet ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern, og dere bør lese nevnte veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet.

Det er første gangen Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av Datatilsynet i Katalonia (Spania).

Hvem som kan delta i konkurransen, regler og hvem som sitter i juryen som vil vurdere bidragene kan du lese om her.

Påmeldingsfrist er 1. Desember 2017 og beste bidrag vil premieres med en utmerkelse og dersom det beste bidraget kommer fra en student tilknyttet institusjoner for høyere utdanning i Norge premieres det i tillegg med 20 000 norske kroner