Varsel om utpressings e-post


Varsel om utpressings e-poster fra "NewWorldHacker" som truer med DDos/Advi

NorCERT har de siste dagene mottatt rapporter om flere virksomheter i Norge som har mottatt utpressings e-post fra en gruppe som kaller seg “NewWorldHacker”.

NorCERT har analysert disse e-postene, og anser det som en tom trussel som kan ignoreres av mottager.

I e-postene introduserer gruppen seg, og truer med et tjenestenektangrep (engelsk: DDoS) fredag 11. november mot mottagers virksomhet. Angrepet kan avverges mot en betaling av bitcoins til en bitcoin-adresse.

I tillegg til å true med tjenestenektangrep trues det med at krypteringsviruset Cerber vil bli installert på virksomhetens datasystemer.

Siden mottakerne av denne mailen har fått beskjed om å overføre penger til samme bitcoin-adresse vil det ikke være mulig for utpresser å finne ut hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt.

NorSIS stiller oss bak NorCERT sitt råd om ikke å gi etter for slik utpressing. Vi anbefaler at disse typer hendelser alltid anmelder og eventuelt rapporteres til NorCERT på norcert@cert.no eller til NorSIS på post@norsis.no. Ta også kontakt dersom virksomheten på senere tidspunkt mottar lignende e-poster, har spørsmål eller ønsker råd.