Undersøkelse av sikkerheten i virksomheter


PwC sammen med CSO Magazine, US Secret Service, FBI og Carnegie Mellon University CERT har undersøkt sikkerheten hos virksomheter.

Over 9 300 ledere har svart på undersøkelsen, fra totalt 128 land. Dataene var samlet inn våren 2012 og rapporten markerer tre hovedfunn:

  • Ledere vet ikke hvem som har ansvaret for digital sikkerhet i organisasjonen. Sikkerhetseksperter greier heller ikke å kommunisere truslene, angrepene og tiltak effektivt.
  • Ledere undervurderer evnene til motstanderene sine.
  • Ledere tar i bruk ny teknologi, uten å først vurdere hvordan dette påvirker hvordan de kan bli angrepet på nett.

Rapporten kommer også med fire temaer som de anser som mest kritisk for at virksomhetene skal kunne beskytte seg selv mot nettkriminalitet:

  • Forstå risikoene.
  • Integrere trusselvurderinger og informasjonsdeling inn i proaktive beskyttelsesprogrammer.
  • Identifisere og mitigere nettkriminalitet utført av innsidere.
  • Forstå og benytte sikkerhetsteknologi effektivt.

NorSIS anbefaler:

Les hele artikkelen hos pwc.com.

Les mer:

Les nyhetssak hos nakedsecurity.sophos.com.

Les pressemelding om rapporten hos pwc.com.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.