Tysk etterretningstjeneste advarer mot LinkedIn-spionasje


Tysk etterretningstjeneste hevder at kinesiske agenter bruker LinkedIn til å komme i kontakt med tyske politikere og myndighetspersoner

Så mange som 10.000 personer i Tyskland skal ha vært mål for de kinesiske forsøkene på å rekruttere informanter, sier den tyske etterretningstjenesten. Det skal ha blitt laget en rekke falske profiler som en del av disse forsøkene.

Det er spesielt personer i den politiske ledelsen som skal ha vært mål for rekrutteringsforsøkene. Kinesiske myndigheter har ikke svart på de tyske beskyldningene.

I sin rapport Fokus 2017 skriver den norske etterretningstjenesten at det er forventet at kinesiske aktører fortsetter sin aktiviteter mot Norge, herunder industrispionasje mot norske teknologiselskaper. Det er også forventet slik aktivitet rettet mot fornybar energi og «grønn» teknologi, bedre industriell produksjonskvalitet, utvikling av medisiner, og rombaserte system.

Bruk av falske profiler i sosiale medier er ikke et nytt fenomen, og vi har lenge sett at dette er en teknikk som kriminelle bruker i ulike typer svindel. Saken som tyske myndigheter nå løfter frem er også en påminnelse om at dette er en metode som også andre trusselaktører kan bruke. NorSIS minner om at det er nødvendig å være aktsom på sosiale medier.

Les mer om sikkerhet i sosiale medier her: https://nettvett.no/sikkerhet-i-sosiale-medier/

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.