Tusen takk til alle brukere av NorSIS sine tjenester i 2018


Vi nærmer oss jul og nyttårsfeiring, og mange skal nyte velfortjente fridager. Året 2018 ble begivenhetsrikt og vi gleder oss til å ta fatt på 2019.

Vi setter i gang igjen i januar – 2019 med konferansen Security Divas som allerede har oppnådd et godt deltagerantall. Deretter er det konferansen IDentitet 2019 i februar som i programmet har lagt opp til en god diskusjon rundt tema «En helhetlig id-forvaltning i en digital verden».

Vi er i ferd med å fornye tjenestetilbudet på nettvett.no. Fokus nå er tilbudet om råd og veiledning til små og mellomstore bedrifter. Vi ser også på hvordan vi skal nå større deler av målgruppen for nettvett, og vil forhåpentligvis i løpet av første halvår 2019 lansere nye kommunikasjonskanaler for å adressere dette. Følg med på NettVett.no inn i 2019. Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 videreutvikles, og selv om vi hadde et rekordår hvor vi nådde ca. 256.000 ansatte med vår e-læring vil vi sammen med samarbeidspartnere gjøre det vi kan for å toppe dette i 2019. Vi er helt sikre på at vi vil klare dette.

Så vil du og din virksomhet være med å bidra på noen av disse arenaene eller har andre innspill – så ta gjerne kontakt med oss på post@norsis.no

Tusen takk til alle samarbeidspartnere, og til alle som har fulgt oss i 2018.

NorSIS ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år.

Hilsen alle oss i NorSIS