Trusselrapport fra ENISA


ENISA har søkt å finne fellesnevnerne i trusselbildet gjennom 50 sikkerhetstrapporter. EUs sikkerhetsorgan ENiSA (European Network and Information Security Agency) har satt sammen rapporten for å ha fokus på forbedring, se nye trender og kunne reflektere dagens realitet.

I sin rapport er de viktigste endringene og trendene:

  • Drive-by-exploits, som er ondsinnet URL-er som har til formål å distribuere skadevare.
  • Code injections, som er en trussel mot programmer, spesielt sett mot publiseringsprogrammer (CMS-er)
  • Botnets, er fortsatt en trussel. Det er endringer i hvilke botnets som er interssante.
  • Denial of service, som er å angripe en tjeneste til den går ned, er stadig økende.
  • Scareware, som er ondsinnet kode som truer eller skremmer. Eksempel på dette er false antivirus og løsepengevirus.

NorSIS anbefaler

Følg med på trusselbilde og lær av dette til bruk i egne riskiovurderinger og for å øke kompetansen internt. Abonner gjerne på ulike rapporter. ENISAs rapport er en sammenstilling av flere rapporter, og kan effektivisere arbeidet til sikkerhetsansvalrlig.

Les mer

ENISAs trussellandskap