Trusler og trender 2015


NorSIS har publisert rapporten “Trusler og trender 2015” for små og mellomstore virksomheter samt innbyggeren. 

Vår hverdag har blitt radikalt forandret. 95% av norske husstander er på nett. Leverandører og forbrukere av varer og tjenester tar mer og mer i bruk digital teknologi. Produksjonsprosessene blir heldigitalisert og forbrukerne omfavner trendy kroppsnær teknologi og tingenes internett.

IKT gjennomsyrer hele vårt samfunn og har blitt fundamentet for verdiskaping og felles velferd. I takt med digitaliseringen av samfunnet, følger kriminaliteten etter. Internett har blitt en arena for konflikt og kriminalitet.

Administrerende direktør i NorSIS, Roger Johnsen fremhever følgende:

Små virksomheter, kommuner og enkeltmennesker kan bli rammet av trakassering, avansert datakriminalitet og ekstremistisk motiverte hackerangrep. Samarbeid mellom myndighetene, norske virk­somheter og IT-sikkerhetsbransjen er viktigere enn noen gang. 

Les mer om vår digitale hverdag og nettkriminalitet – de usynlige truslene, i rapporten “Trusler og trender 2015“.