Trenger vi et digitalt sårbarhetsutvalg?


Et digitalt sårbarhetsutvalg for en helhetlig gjennomgang av samfunnets digitale sikkerhetsutfordringer etterlyses av Hadja Tajik (Ap), leder av justiskomiteen og Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks og forsvarskomiteen. «Vår digitale hverdag bør bli tryggere», skriver de to nevnte AP – politikerne i en Dagbladet – kronikk denne uke.

Dette utspillet støtter NorSIS og mener at et slikt utvalg som etterlyses, vil bedre belyse behovet for og fremme bedre tverrfaglig samarbeid om felles utfordringer som følge av digitalisering av Norge.

NorSIS vil i 2014 fortsette vårt arbeid med å skape økt bevissthet om dagens trusselbildet i det digitale rom som berører oss alle, samt fremme de tiltak som vil bidra til å møte dagens og fremtidens trusselbildet.

«Vi vet at samfunnet vårt vil bli mer effektivt, offentlige tjenester vil være tilgjengelige hele døgnet og bidra til å yte enda mer service for borgerne av Norge som følge av digitalsieringen. Denne utviklingen vil gå enda fortere fremover og derfor trenger vi et digitalt sårbarhetsutvalg som vil bidra til å sikre brukerene, samfunns tjenester og alle våre verdier i form av informasjon som nå legges inn i det digitale rom», sier Tore L. Orderløkken – Adm.dir i NorSIS.

Les mer

Kronikken i Dagbladet

Haster med et digitalt sårbarhetsutvalg

Et sårbart samfunn, St.meld nr. 17

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.