Trenger du mer kunnskap om digital sikkerhetskultur?


Høgskolen i Innlandet tilbyr videreutdanningskurs for deg som er leder, systemeier, innkjøper eller på annen måte har ansvar for digital sikkerhet og organisasjonsutvikling. Kurset er utviklet i samarbeid med oss i NorSIS. Søknadsfrist er 20. juni.

Om utdanningen

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til trusselbildet, og kunnskap om hvordan de kan sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet skal gi deltakerne kunnskap om hvordan utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.

Målgruppe

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur.

Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt. Ledere som forvalter IKT-systemer, systemeiere, innkjøpere eller andre med ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon, er også aktuelle for studiet.

Oppbygning

Det er et nettbasert deltidsstudie med to samlinger på Lillehammer. Det gir 15 studiepoeng og søknadsfristen er 20. juni.

Utdanningen har to hvedemner:

Cybersikkerhet

  • Innføring i cybersikkerhet
  • Sikkerhetsledelse og risikostyring
  • Den menneskelige faktoren

Digital sikkerhetskultur

  • Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
  • Organisasjonslæring for atferdsendring
  • Utvikling av digital sikkerhetskultur

Les mer og søk opptak på studiet