Tore Larsen Orderløkken slutter i NorSIS


Tores innsats i NorSIS har vært av større samfunnsmessig viktighet enn folk flest vet,
sier styreleder Morten Irgens.


Tore Larsen Orderløkken slutter som administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Han går til stillingen som Vice President Sikkerhet, kvalitet og risk management i EVRY fra 1. september 2014.

Etter nærmere 9 år i NorSIS slutter Tore Larsen Orderløkken som administrerende direktør.

– Det har vært en spennende reise og et privilegium å jobbe i NorSIS. Jeg har svært dyktige, kreative og hardtarbeidende medarbeidere som hver dag setter informasjonssikkerhet på samfunnsagendaen. Når jeg nå føler vemod med å slutte, er det også blandet med stolthet over hva vi sammen har utrettet disse årene sier Orderløkken.

– Tores innsats i NorSIS har vært av større samfunnsmessig viktighet en folk flest vet, sier styreleder Morten Irgens.  – I et samfunn hvor alt er avhengig av IKT er vi helt avhengig av IKT-sikkerhet.  I et samfunn hvor vår velferd er avhengig av informasjon, er vi helt avhengig av informasjonssikkerhet.  Tore, med sin unike erfaring, faglige egenskaper og engasjement, har  bidratt til å sette informasjonssikkerhet på agendaen i Norge; ja til å øke sikkerheten blant norske virksomheter og innbyggere. Jeg vil spesielt fremheve hans rolle i å utvikle NorSIS til et viktig instrument for regjeringens forebyggende informasjonssikkerhetsarbeid.

– Vi er stolte over at vår direktør går over i en meget viktig stilling i Norges største IT-selskap.  Styret takker Tore for innsatsen og begynner nå arbeidet med å finne en ny direktør for en viktig og spennende organisasjon.