Toppmøte om datasikkerhet i USA


Obama setter fokus på samarbeid mellom offentlig og private virksomheter

Under fredagens toppmøte om datasikkerhet i USA etterlyste både president Obama og flere av deltakerne fra næringslivet et bredere og tettere samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Det hvite hus ønsker å etablere bedre rammer for informasjonsdeling og analyse mellom industri, organisasjoner, enkelt – bedrifter og myndigheter. Dette for at man skal kunne reagere, samarbeide og forebygge bedre i henhold til dagens trusselbildet.

“Dette må være en felles oppgave,” sa Obama. “Mye av våre datanettverk og kritisk infrastruktur er i privat sektor, noe som betyr at regjeringen ikke kan gjøre dette alene. Men faktum er at privat sektor heller ikke kan gjøre det alene.” Som en oppfølger og resultat av toppmøtet signerte Obama en «executive order» om datasikkerhet, som oppfordrer bedrifter i USA til å varsle myndighetene om cybertrusler.

Også i Norge ser vi at små virksomheter, kommuner og enkeltmennesker kan bli rammet av avansert cyberkriminalitet. Et tett samarbeid mellom myndighetene, norske virksomheter og IKT-bransjen er derfor viktigere enn noen gang.

– “Målet bør være å skape en arena for samarbeid, øvelse og læring på tvers av sektorer og bransjer. Da vil vi være på rett vei for å få et motstandsdyktig samfunn som kan møte det nye trusselbildet”, sier administrerende direktør Roger Johnsen i NorSIS.

 

Kilde:

Les mer om the White House Summit on cybersecurity and consumer protection

 

NorSIS – Sikkerhetstoppmøte i April 2015:

Les mer om neste Sikkerhetstoppmøtet i regi av Norsk Senter for Informasjonssikring.