Tjenestenektangrep rammet NorSIS


Nettsider nede i flere timer

Torsdag ettermiddag ble NorSIS sine nettsider www.norsis.no og www.slettmeg.no rammet av et tjenestenektangrep.

Begge nettsider gikk ned. I hele natt har våre leverandører jobbet med å få løst situasjonen, og i dag er våre nettsider oppe igjen.

Angrepet skal ha vært målrettet mot NorSIS sine tjenester og hærverket vil bli anmeldt.

Vi beklager at nedetid som følge av dette angrepet kan ha skapt problemer for de som har forsøkt å søke hjelp via NorSIS og SlettMeg sine nettsider.

Dersom spørsmål knyttet til denne hendelsen, så ta kontakt med Kommunikasjonsansvarlig – Birgitte Førsund på epost: birgitte@norsis.no eller mobil: 99 10 22 90.