Tingenes internett


Ifølge Gartner vil 4,9 milliarder «ting» være koblet mot internett neste år.

Gartner la tidligere i høst frem en undersøkelse som konkluderer med at 4,9 miliarder “ting” vil være koblet mot internett i løpet av 2015. Vårt samfunn blir stadig mer digitalisert og berører alle bransjer og hele vårt samfunn. Det gjelder alt i fra biler som NorSIS kommenterte forrige uke, til lys, industri, helse, automater m.m. Mange vil mene at tingenes internett har potensial til å forenkle og effektivisere hverdagen vår både på jobb og privat.

Cisco omtaler dette som Internet of Everything (IoE), hvor mennesker, prosesser, data og ting bringes sammen for å gi bedre og mer relevant informasjon.

Men mange mener at dette også vil gi utfordringer innen sikkerhet og personvern.

- Den største risikoen er at stadig flere ting som tidligere ikke har vært en trussel nå er blitt «intelligente» i den forstand at de kan programmeres, og ikke minst reprogrammeres til å gjøre andre ting enn produsenten hadde tenkt, sier Per Håkon Meland, seniorforsker ved SINTEF IKT til Aftenposten tidligere i år.

Han peker også på at mange som nå kobler kjøleskap, biler, pacemakere, vann- og avløpssystemer og TV-er til internett, ikke tidligere har måttet bekymre seg for informasjonssikkerhet og personvern.

Atle Årnes, fagdirektør teknologi i Datatilsynet, mener kontroll, eller snarere mangelen på kontroll, er den største personvernutfordringen knyttet til IoT.

– Med uante informasjonsmuligheter og stadig mindre og flere produkter, er det stor fare for at brukerne i enda større grad mister kontrollen over personlig data og informasjon som samles inn, sier Årnes.

Han mener det er viktig at virksomheter som benytter IoT er klare på, og opplyser om formålet.

Les Aftenposten artikkel her

Les Gartner sin analyse her