Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2017 er på plass!


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet og vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober.

Vi definerer et tema for hver av de fire ukene i oktober. Temaene dekker områder som vi mener det er viktig å sette fokus på i år. Dette baserer vi på innspill fra samarbeidspartnere og de trusler og trender vi ser ut i fra eksterne rapporter både nasjonalt og internasjonalt.

Innholdet i Opplæringspakken 2017 vil være basert på de fire temaene, slik at de ansatte kan følge en råd tråd gjennom hele oktober. Salget av Opplæringspakken 2017 er i gang, og det et gis 10% rabatt ved bestilling før 15. mai

Tema uke 1: “Sammen står vi sterkere”

De ansatte utgjør siste skanse av sikkerhet i en virksomhet. Ubevisste eller bevisste handlinger kan bidra til at bedriftssensitiv informasjon kommer på avveier, eller at konkurrenter får tilgang til bedriftshemmeligheter, kontrakter eller prototyper. De fleste virksomheter er avhengig av at it-systemene alltid fungerer og at filer og dokumenter er tilgjengelige når de trengs. Virus og skadevare via e-post kan raskt svekke tilgjengeligheten. Denne uken vil handle om de mest aktuelle truslene og hvordan de kan håndteres.

Tema uke 2: “Dine personopplysninger er gull verdt!”

I 2018 får Norge nye personvernregler. Innbyggerne får nye og styrkede rettigheter.  Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Er vi forberedt? Vet vi hva dette vil bety for oss som ansatte eller privatpersoner? Hvilket forhold har vi til våre egne personopplysninger? De fleste er av den oppfatning at de har lite å skjule, men det er likevel en del informasjon som vi gjerne vil ha for oss selv. Hvor sårbare blir vi når vi surfer på nettet eller deler innhold på sosiale medier? Det vi sier og gjør på sosiale medier i fritiden kan også få konsekvenser på jobb.

Tema uke 3: “Vær smartere enn tingene dine”

Hjemme er vi vår egen It-sjef og innkjøpsansvarlig. Det er vi selv som bestemmer hva slags teknologi vi skal bruke privat og har ansvaret for å installere og vedlikeholde de ulike systemene og enhetene. De fleste norske hjem har et trådløst nettverk og norske hjem blir stadig smartere. Mange har panelovner og musikkspillere som er koblet på det trådløse nettet og styres via en app på telefonen. Det kommer stadig nye dingser på markedet som kan kobles på nett. Tingenes internett er et begrep vi hører mye om, men hva er det egentlig og hva betyr det for deg og meg?

Tema uke 4: “Fremtiden er sikker”

Digitaliseringen går stadig fortere og omfatter alt og alle. Derfor er «sikkerhet» en grunnstein for å sikre fortsatt verdiskapning og et robust digitalt samfunn. En viktig betingelse for at digitaliseringen skal lykkes er at vi føler oss trygge i det digitale rom. Da må vi ha ledere som tar ansvar for informasjonssikkerheten i egen bedrift og for de tjenestene som utvikles. Vi trenger at flere unge utdanner seg innenfor IT og informasjonssikkerhet, og vi har et stort behov for at barn og unge får en god digital oppdragelse. Det vil lønne seg å satse på informasjonssikkerhet! Vi har alle et ansvar og alle bør bidra inn i vårt digitale fellesskap uansett størrelse, bransje og lokasjon. Jo flere som bidrar til å nå målet om en sikker fremtid, jo vanskeligere blir det for de kriminelle som står utenfor.

 

Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned på sikkert.no og ved spørsmål om opplæringspakken ta kontakt på post@norsis.no.