Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019


Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 er de samme som for den europeiske kampanjen, koordinert av ENISA. Det er valgt to tema; Emerging technologies, oversatt til ny teknologi og Cyber hygiene, oversatt til nettvett.

Ny teknologi og nettvett

Årets to tema er begge svært overordnede. Vi konsentrer oss om å formidle hva ny teknologi er og kan være for oss i våre ulike roller og gjennom ulike settinger, som arbeidstager på jobb og som privatperson eller arbeidstager på reisefot og hjemme. Målet er å formidle hvor tilkoblede vi er, hva dette innebærer og hvordan vi bør møte de vanligste svindelmetoder og trusler som møter oss.

Ny teknologi – hva betyr det for den enkelte arbeidstager i hverdagen?

Ny teknologi er fantastisk. Ettersom stadig flere ting hjemme eller på kontoret er koblet til internett får vi kontinuerlig nye, vidunderlige muligheter. Og best av alt, det meste kan styres fra mobilen. Samtidig betyr det at en cyberkriminell eller en svindler har enda flere steder å nå deg. Derfor må du passe på at du holder tunga rett i munnen når du kobler stadig flere dingser sammen. Er dufor eksempel sikker på at du har koblet den på riktig nettverk? Og at ditt nett er sikret slik at du unngår at naboen kobler seg på dine dingser?

Teknologien gir oss frihet til å jobbe på farten. Men – hvis du ikke bruker en kryptert forbindelse kan andre på samme nettverk se hva du taster inn og snappe for eksempel brukernavnet og passordet ditt. (Bruk totrinssbekreftelse for pålogging). Kan hende du også oppfører deg litt annerledes enn vanlig når du er i andre omgivelser. Pass på at ingen sniktitter på skjermen din og ha kontroll.

Nettvett – lett å bli lurt. Hvordan unngå å bli det «svakeste leddet»

Hvorfor virker egentlig svindel? Hvilke metoder bruker svindlerne og er det noe hver og en av oss, som arbeidstager eller privatperson kan eller bør gjøre for å beskytte oss mot dette? Godt nettvett krever at man hele tiden holder seg oppdatert på hvilke trusler som kan treffe oss og følger rådene som gis for å håndtere disse. Det er et sammensatt bilde. Kunnskapen både om truslene som rammer og hvilke tiltak vi kan bruke for å møte dem, er ferskvare. Det finne likevel noen overordnede strategier vi alltid bør følge. Bruke gode passord og så sikker pålogging som mulig, for eksempel totrinnsverifisering der det tilbys.

elæring i opplæringspakken

Årets eLæringsmoduler har fått følgende titler:

Leksjon 1: Vår tilkoblede hverdag

Leksjon 2: Teknologi på farten

Leksjon 3: Pålogget – sikker eller sårbar?

Leksjon 4: Ansvarlige ansatte

Leksjon 5: Frykt, fristelser og tillit

Leksjon 6: Hvordan håndtere svindel?

Leksjon 7: Hvor godt har du fulgt med?

Leksjon 8: Verdt å vite – en oppsummering av månedenes leksjoner

 

Opplæringspakken kan bestilles i løpet av de neste to ukene gjennom nettsiden som står nevnt under og hos vår samarbeidspartner, Xtramile. Vi legger ut lenke til bestilling så fort dette er på plass.

Kontakt oss

Har du spørsmål om opplæringspakken, Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 eller vil du være vår samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss på telefon: 40 00 58 99 eller e-post: 
post@norsis.no