Telefonsvindel – OUCH! nyhetsbrev


Juliutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om hvordan man avslører og håndterer telefonsvindel.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS tar for seg telefonsvindel, hvor du blir oppringt av noen som utgir seg for å være noe de ikke er, med hensikt å svindle deg. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! juli – Telefonsvindel

Du kan følge disse rådene for å være bedre rustet mot telefonsvindel:

  • Svindlere prøver ofte å skape en følelse av hastverk og dårlig tid for å få deg til å gjøre som de vil uten å tenke deg om. Vær på vakt for dette, ikke la deg presse til å handle for raskt, ta deg alltid tid til å tenke deg om.
  • Om du mistenker at en telefonoppringning er svindel kan du bare legge på. Deretter kan du gå inn på nettsiden til organisasjonen det gjelder (f.eks. banken din), finne korrekt telefonnummer, for så å ringe dem opp og høre om den første oppringningen var ekte eller ikke.
  • Svindlere har teknikker for å forfalske nummeret de ringer fra. Derfor bør du ikke stole for mye på nummeret i displayet, selv om det ser ut som et legitimt, norsk nummer kan det være en svindler.
  • Aldri la en som ringer deg opp ta kontroll over PC-en din eller overtale deg til å laste ned programmer. Det kan føre til at PC-en din blir infisert med virus.
  • Om du får en oppringning fra noen du ikke kjenner kan du la det gå til svareren, og deretter gå gjennom å undersøke når du får tid, slik at du bedre kan kontrollere hvem vedkommende er.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og ta i bruk rådene som gis. På Nettvett.no finner du også veiledninger om Sosial manipulering og Microsoft-svindel.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – Veiledninger om svindel