Takk til alle som har bidratt inn i Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019


Tusen takk til alle sponsorer, foredragsholdere, arrangører og ikke minst dere som har gjennomført opplæring av egne eller andres ansatte i oktober. Dere har alle bidratt til at vi får et tryggere digitalt samfunn.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en kampanje som skal bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Dette vil bidra til økt verdiskapning og velferd. Sikkerhetsmåneden vil for noen virksomheter gi en ekstra boost til sikkerhetsarbeid de gjør gjennom hele året. For andre kan den bidra til å skape bevissthet om sikkerhetsopplæring slik at virksomheter forstår hvor viktig det er å jobbe kontinuerlig med sikkerhet hele året.

 

NorSIS koordinerer Nasjonal Sikkerhetsmåned på vegne av Justisdepartementet. Det har vi gjort hvert år i oktober siden 2011. Vi samarbeidet også med EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Takk til dere som bidragsytere

I oktober har det blitt gjennomført en rekke arrangementer og aktiviteter for å skape bevissthet om, og sørge for opplæring innen informasjonssikkerhet. Vi vil rette en særlig takk til våre sponsorer som gjør det mulig for NorSIS å forbedre opplæringspakken og å utvide tjenestene vi tilbyr i Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år. Samtidig er alle foredragsholdere i foredragsdugnaden og alle som har gjennomført opplæring enten via NorSIS eller andre kanaler de store stjernene i sikkerhetsmåneden.

Resultater

Sikkerhetsmåneden 2019

34 samarbeidspartnere

70 foredrag gjennomført gjennom foredragsdugnaden

691 virksomheter har bestilt opplæringspakken

238 011 personer har mottatt elæring

Sikkerhetsmåneden 2018

23 samarbeidspartnere

47 foredrag gjennomført gjennom foredragsdugnaden

265  virksomheter har bestilt opplæringspakken

256 144 personer har mottatt elæring

 

Nasjonal sikkerhetsmåned 2020

Nasjonal sikkerhetsmåned er en tidsbegrenset kampanje for et tema som er like viktig hver dag hele året. For at dere som deltar i dugnaden ikke skal glemme dette, vil vi i 2020 forsøke å benytte enda flere anledninger til å fremme intensjonen og hensikten med sikkerhetsmåneden gjennom hele året. I første omgang ser for oss å gjøre dette ved å å kunne kombinere og koordinere innhold og leveranser i andre NorSIS prosjekter inn mot sikkerhetsmåneden på en enda bedre måte enn tidligere. Målet med dette er å levere innhold, løsninger og annen støtte og hjelp for å bedre informasjonssikkerheten i små- og mellomstore bedrifter og befolkningen forøvrig.

 

Nok en gang. Tusen takk til alle som på en eller annen måte har bidratt til å løfte frem informasjonssikkerhet gjennom sikkerhetsmåneden 2019. Vi gleder oss til sikkerhetsmåneden 2020 og håper dere gjør det samme.