Svindel e-post med logo fra BankID


Svindlere sender nå ut e-post som ser ut til å komme fra BankID. Dette er svindel.

Målet med e-postene er å skaffe seg informasjon om hvilken bank du bruker, brukernavn og passord til BankID.  BankID sender aldri ut e-post til kundene der de ber om slik informasjon. BankID skriver også om denne svindelen på sin nettside.

Dersom du allerede har klikket på lenken og oppgitt informasjonen det blir bedt om, så kontakt banken din.

Det er også andre  svindel e-post som sendes av svindlere i disse dager. Noen ser ut til å være fra Danske Bank og andre ser ut til å være fra Handelsbanken. Dette er også svindel e-post.

NorSIS anbefaler

  • Vær oppmerksom når du får e-post som ber deg klikke på en lenke for å oppgi påloggingsinformasjon.
  • Slett e-post som er svindel e-post.
  • Se nøye på avsenderadressen eller nettadressen til lenken som ligger i e-posten. Sjekk om dette stemmer med forventet adresse til avsender.
  • Er du i tvil kontakt avsender og sjekk om dette er reelt.

Les mer

Hos BankID.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.