Styrer følelser oss IT-brukere til å ta risikable valg?


De siste årene har det blitt klart at brukerens adferd er avgjørende for hvor god informasjonssikkerhet virksomheten har. Det har vært mange meninger om hvordan denne adferden påvirkes, men mye av dette har ikke vært forskningsbasert.

Nylig skrev Maria Bartnes og Erlend Andreas Gjære (SINTEF) to artikler ”Følelser truer IT-sikkerheten” og ”Unyttigheten i å gi de ansatte skylden for dårlig IT-sikkerhet”. Den senere tiden har det blitt gjort mye godt arbeid knyttet til problemstillinger relatert til området ansatte/brukere, følelser, virksomheten og opplæring. Samtidig har det gjennom oktober måned blitt snakket mye om dette temaet.

Vi i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) ser på dette arbeidet som svært viktig for å få for å skape større forståelse og bedre grunnlag for å fremme gode tiltak for informasjonssikkerhet generelt og hos virksomheter og samfunnet forøvrig.

 

Vi anbefaler å lese arbeidet til Bartnes og Gjære for å lære mer:

Følelser truer IT-sikkerheten

Unyttig å gi den ansatte skylden for dårlig IT-sikkerhet