Studium i Digital sikkerhetskultur ved Høgskolen i Innlandet


Høgskolen i Innlandet har siden 2015 tilbudt et studium i digital sikkerhetskultur, utviklet i samarbeid med NorSIS.

Studiet gjennomføres på Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. Det er på 15 studiepoeng og inkluderer lære om cybersikkerhet og digital sikkerhetskultur, og relevante temaer under dette.
Søknadsfrist er 10. august

Informasjon om studiet og hvordan man søker finner du her

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser.

Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter bør bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur.

Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt. Ledere som forvalter IKT-systemer, systemeiere, innkjøpere eller andre med ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon, er også aktuelle for studiet.