Studie i Digital sikkerhetskultur


Ønsker du mer kompetanse i cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette? Studie i digital sikkerehetskultur ved Høgskolen i Innlandet har søknadsfrist 15. juni.

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna. Ønsker du økt kompetanse i å utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur?

Studiet har 2 samlinger (totalt 3 dager) og er nettstøttet med digitale læringsressurser tilgjengelig via en felles nettportal. Studiet er utviklet i samarbeid med NorSIS. Les mer om studiet her. Søknadsfrist: 15. juni 2020

Informasjon finnes her: Digital sikkerhetskultur