Streaming av åpningskonferansen til Nasjonal sikkerhetsmåned


Åpningskonferansen for Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 blir avholdt torsdag 27. september. I år vil konferansen bli streamet live på Youtube.

Oktober er sikkerhetsmåneden, og i Norge er det NorSIS som er nasjonale koordinatorer for Nasjonal sikkerhetsmåned. Den offisielle åpningen blir torsdag 27. september, da arrangerer vi en gratis konferanse på OsloMet i Pilestredet 32.

I år vil åpningskonferansen bli streamet på Youtube. Link til streamen: https://www.youtube.com/watch?v=Ycbj2JNnMdU

Selve åpningen av sikkerhetsmåneden vil bli gjort av Thor Kleppen Sættem, statssekretær for Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Deretter følger innlegg fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, BITS, Rufo.no, Kripos, Microsoft, og Buypass. I tillegg vil det være utdeling av årets Fiduspris.

Les mer og meld deg på her.

NorSIS med samarbeidspartnere utarbeider hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet i forbindelse med sikkerhetsmåneden. Dette programmet er nyttig for alle ansatte, uansett virksomhet, og inneholder generelle, grunnleggende råd som gjelder både privat og på jobb. Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte.

Årets opplæringstiltak for ansatte vil fokusere på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post, hvordan man kan redusere tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post. I tillegg vil vi i samarbeid med Europols European Cybercrime Centre(EC3) og ENISA rette oppmerksomheten mot svindel på nett.