Stor økning i misbruk av betalingskort


Kortsvindel med stjålet kortinformasjon økte med 71 % fra 2013 til 2014.

Finanstilsynet foretar årlig en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av finanssektorens bruk av IKT. De har nylig utgitt sin rapport for 2014.

–  I 2014 økte svindel av typen «kort ikke til stede» med 39 prosent. Tapene har nær tredoblet seg i løpet av tre år og utgjorde i 2014 mer enn 40 prosent av de samlede tapene innen betalingsformidlingen, sier seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet.

Mye av økning i tap skyldes at kundens innloggingsmekanisme er blitt stjålet og misbrukt. Svindlerne utgir seg for å være en annen kunde og får utlevert kodebrikke som misbrukes. Dette gir store negative konsekvenser for kundene, selv om bankenes samlede tap ikke er så store.
Finanstilsynet skriver også at det er krevende for forbrukere å forholde seg til trusler og sårbarheter i finansielle tjenester. Finansnæringen har et stort ansvar for å bygge inn tilstrekkelig sikkerhet i løsningene og formidle kunnskap om hvordan forbrukerne skal beskytte seg mot digital kriminalitet.

NorSIS anbefaler

For å forstå hva som kan gi økt risiko i framtiden er det viktig å ha fakta om risikosituasjonen og være i stand til å tolke hvilke faktorer som kan endre seg over tid og gi høyere risiko.  Følg derfor med på trussel- og risikorapporter som utgis både nasjonalt og internasjonalt og vurder risikoene i egen virksomhet opp mot disse beskrivelsene.

For kunder av banker og finansinstitusjoner anbefaler NorSIS å følge nøye med på kontobevegelser og ta kontakt med banken om det er noe som ser mistenkelig ut. Sørg også for å holde passord og koder hemmelig.

Les mer

Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse